top of page
Pirkimo taisyklės

1.   Bendros nuostatos

1.1.   MB „4speed.LT" priklausančioje internetinėje užsakymų sistemoje www.4speed.lt prekyba vykdoma vadovaujantis šiomis taisyklėmis. 

1.2.   Prekių pirkimo/pardavimo sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas el - parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, norodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis paspaudžia mygtuką "Patvirtinti prekių užsakymą". Pirkėjui atlikus aukščiau nurodytus veiksmus, pardavėjas pirkėjo nurodytu elektroniniu pašto adresu išsiunčia patvirtinimą, kad užsakymas yra priimtas bei jame nurodo tikslią prekės ir pristatymo kainą. Laikoma, kad asmuo, kuris užsako prekes ir patvirtina užsakymą, yra susipažinęs su taisyklėmis ir besąlygiškai sutinka su jose nurodytomis visomis sąlygomis.

1.3.   Užpildęs užklausą Vartotojas tampa parduotuvės klientu kuris įgyja taisyklėse nustatytas teises ir pareigas.

1.4.   Pardavėjas turi teisę bet kada apriboti kliento teises arba panaikinti užklausas, užsakymus, jeigu klientas nesilaiko taisyklėse nustatytų sąlygų.

1.5.   Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktus pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu iš anksto neįspėdamas Kliento pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles. Naujos taisyklės įsigalioja nuo jų patalpinimo į Parduotuvę dienos. Kliento užsakymai pateikti iki taisyklių pakeitimo įvykdomi pagal užsakymo pateikimo metu galiojančias taisykles.

1.6.   Pardavėjas nėra atsakingas ir nekompensuoja klientui jo patirtos žalos, kuri kyla dėl taisyklėse numatytų sąlygų nesilaikymo. 

2.   Prekių kaina ir apmokėjimas
2.1.   Prekių užsakyme prekių kainos nurodytos su PVM.

2.2.   Mokestis už transportavimą nurodomas, kai suformuojamas užsakymas, iki jo patvirtinimo.

2.3. Pateikdamas užsakymą Klientas įsipareigoja už prekes atsiskaityti laiku.

3.Prekių užsakymas 
3.1. Klientas pasirinkęs jam reikiamą prekę pateikia pardavėjui užsakymą. Kliento patvirtintas užsakymas pardavėjui išsiunčiamas automatiniu būdu (paspaudus "Patvirtinti").

3.2. Kiekvieną kartą klientas tvirtindamas užsakymą patvirtina, jog sutinka su tuo momentu galiojančiomis taisyklėmis.

3.3. Patvirtindamas užsakymą, klientas įsipareigoja patikrinti ar visi jo asmens duomenys yra teisingi. Suradęs neatitikimų klientas įsipareigoja nedelsiant duomenis pataisyti ir tik tuomet patvirtinti užsakymą.

3.4. Prekės užsakymas pradedamas vykdyti.

3.4.1. Klientui atlikus apmokėjimą, po pinigų nuskaitymo į Pardavėjo sąskaitą;

3.5. Klientas pildydamas užsakymą nurodo prekės individualias savybes, kiekį, prekes priimsiantį asmenį (kai prekes priima ne pats klientas) bei kitus duomenis reikalingus prekes pristatymui.

3.6. Kai Klientas pageidauja, kad Prekės būtų pristatytos kitu adresu arba jas gautų kitas gavėjas, užsakyme nurodomas naujas prekių pristatymo adresas ir gavėjo duomenys.

3.7. Užsakymas laikomas pateiktu pardavėjui tik nuo to momento, kada pardavėjas jį gauna.

3.8. Pardavėjas priima ir patvirtina tik teisingai užpildytus užsakymus.

3.9. Kliento pateiktą užsakymą pardavėjas patvirtina automatiškai nuo jo gavimo momento ir pradeda jį vykdyti gavęs apmokėjimą į pardavėjo sąskaitą.

bottom of page